top of page

กัลยาณ์ พงศธร

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

- นักดนตรี รอยัลบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรา สวัสดีวู้ดวินด์ควินเต็ท
- อาจารย์พิเศษ ฟลูต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย
- บ้านฟลูต
- สอนโยคะ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Performance Practices

กัลยาณ์ พงศธร

Kalaya Phongsathorn

bottom of page