นาดีส บุญรอด

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นาดีส บุญรอด ได้เริ่มเล่นดนตรีเมื่ออายุ 11 ปี โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิธ ควบคุมโดย อาจารย์นรินทร์ ภูวนเจริญนาดีสได้ศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการแสดงดนตรี เครื่องมือเอก Percussion กับอาจารย์เกษม ทิพยเมธากุล,อาจารย์เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม,อาจารย์นฤป เพชรรักษ์ และอาจารย์ Daisuke Iwabuchi ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา นาดีสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนความสามารถโดดเด่น และมีโอกาสเข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับอาจารย์และศิลปินเครื่องกระทบมากมาย อาทิ Ludwig Albert,Shoko Sakai, Dr.Gifford Howarth, Hisae Hirako เป็นต้น
นาดีสมีประสบการณ์ทางด้านการบรรเลงร่วมกับวงออร์เคสตราหลายวงในกระเทศไทย อาทิ Bangkok Symphony Orchestra, Siam Philharmonic Orchestra,Galyani Vadthana Institute Orchestra,Bangkok Opera,Feroci Philharmonic Wind,Silpakorn University Wind Orchestra,Thailand Wind Philharmonia
ในปี 2556 นาดีสได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแสดงกับ Studio musicfabrik & ACME (Asean Contemporary Music Ensemble) ที่ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ภายใต้การควบคุมวงของ Maestro Perter Veale และในปี 2560 นาดีสได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนเพื่อศึกษาการแสดงเดี่ยวเครื่องกระทบที่ Nanjing University of Art ภายใต้การสอนของอาจารย์ Prof.Ling Kai
ทางด้าน Marching Percussion นาดีสได้เดินทางเข้าร่วมประกวดในรายการ WGI (Winter Guard International) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวง Max Percussion Theatre ในปี 2557และวง Viridian Percussion Academy ในปี 2558 ในตำแหน่ง Section Leader และในปี 2559และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในรายการ TIDC (Thailand International Drumline Contest) ในประเภท Individual Keyboard Percussion solo
ปัจจุบัน นาดีสเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นศิลปินให้กับ Adams Percussion Thailand,Percussion House และเป็นนักดนตรีอาชีพอิสระ และเป็นผู้ฝึกสอนและเรียบเรียงดนตรีให้กับวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Percussion, Performance Practice, Music Education