top of page

ละครเวที The Quartet

Date

24 April 2022

Time

14:00 - 16:00 hrs

Room

Gallery

Description

การออกแสดงคอนเสิร์ตเป็นความหวังและเป็นโอกาสอันเดียวของผม คำวิจารณ์และคำชมเชยมากมาย มันไม่ได้เกิดจากความรักความทุ่มเทที่ผมมีให้ดนตรีอย่างที่ใคร ๆ เข้าใจกัน แต่มันมาจากความเกลียดชัง…

การแสดงละครสื่ออารมณ์ “Quartet” ว่าด้วยความจริง การหักหลัง และทางเลือกของมนุษย์ กำกับโดยรัศมี เผ่าเหลืองทอง สุมณฑา สวนผลรัตน์ และอำนวยการสร้างโดยจุฑาทิพย์ คิดการดี พร้อมกับนักแสดงและนักดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่จะจัดแสดงร่วมไปกับบทเพลง String Quartet No. 8 ประพันธ์โดย Dmitri Shostakovich ที่สะท้อนเรื่องราวของความซาบซึ้ง ตราตรึงที่ปนไปกับความขื่นขม

- ใครทรยศใคร และใครทรยศตัวเอง -

Performers/Presenters

สุมณฑา สวนผลรัตน์, กำกับการแสดง

รัศมี เผ่าเหลืองทอง, Dramaturg

จุฑาทิพย์ คิดการดี, อำนวยการผลิต


ผู้แสดง

ธรณ์ ทักษิณวราจาร, เฮียร์เกย์

จิรายุส เถาลิโป้, เฮียร์เกย์

ญาณินี พงศ์ภคเธียร, อิริน่า

กีรติกร พรหมเดเวช, เฮ็ลก้า

กวิรัตน์ ไทรเมฆ, แจ็ค


นักดนตรี

กานต์ธิดา แสงสว่าง, Violin

ปราณชนก ตั้งทวีวิพัฒน์, Violin

กฤต สุภาพพานิช, Viola

ธีรเกียรติ เกิดลาภ, Cello


bottom of page