RHYTHM OF LIFE

Date

22 April 2022

Time

17:00 - 19:00 hrs

Room

Gallery

Description

Pre-concert Talk at 16:00 hrs


พบกับเส้นทางการตามหาจังหวะของชีวิตและธรรมชาติ ผ่านสองผลงาน จากสองศิลปิน โดยในชิ้นแรก Listening through Improvisation โดย ญาณินี พงศ์ภคเธียร ศิลปินนักไวโอลิน มุ่งหวังที่จะสื่อแนวคิดของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการอยู่กับปัจจุบันผ่านการด้นสดหรืออิมโพรไวส์ (Improvisation) ญาณินีได้ถ่ายทอดแนวคิดการฟังผ่านผลงานเสียงเพื่อสร้างสภาวะการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากธรรมชาติ เสียงจากแนวคิดบทประพันธ์ตะวันตก หรือเสียงที่มีเสน่ห์ของตะวันออก ดังเช่นบทสนทนาระหว่างเสียงและการฟังที่เป็นหนึ่งเดียวกัน


Sounding the Plastic Sea II ของกวิรัตน์ ไทรเมฆ นำเสนออีกมุมมองของดนตรีกับชีวิต โดยศิลปินได้ผสมผสานความชื่นชอบในการดำน้ำและใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับทะเล โดยศิลปินได้ถ่ายทอดความห่วงใยที่มีต่อท้องทะเลไทยผ่านบทเพลง Sounding the Plastic Sea หมายเลข 2 ผ่านการผสมผสานบทเพลง Une Barque sur l’Ocean ของ M.Ravel นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งพูดถึงเรือที่ลอยอยู่บนทะเลมาแต่งเติมด้วยบทเพลงที่ประพันธ์ใหม่อีก 4 บทเพลง ประกอบด้วย Coralie, Drowning, Microplastic และ Hope โดยส่วนตัวของศิลปินมองว่าขยะพลาสติกเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการอนุรักษ์ แต่ก็ยังอยากหลงเหลือไว้ซึ่งความหวัง ที่ท้องทะเลของโลก จะได้รับการดูแลรักษาจากมนุษย์อีกครั้ง


Concert: The world around us changes at a fast pace, the exponential acceleration of the rhythm of life is dictated by our impulses and sometimes frenetic desire to control a world that ultimately is not to be controlled by us but rather the opposite. The role of artists is to help us see the world for what it is as well as perhaps contemplate other possible realities and imagine a sustainable future. As a prelude to the evening performance, six artists Yanini Pongpakatien, Saranrat Sangchai, Siwanut Boonsripornchai, Tuntun Taratawan Krue-On and Kawirat Saimek, Dhorn Taksinwarajan from the collective Pink Sky Orcas will discuss their various views and approaches to creating eco awareness through their Art.


The world around us changes at a fast pace, the exponential acceleration of the rhythm of life is dictated by our impulses and sometimes frenetic desire to control a world that ultimately is not to be controlled by us but rather the opposite.


The role of artists is to help us see the world for what it is as well as perhaps contemplate other possible realities and imagine a sustainable future.


As a prelude to the evening performance, six artists Yanini Pongpakatien, Saranrat Sangchai, Siwanut Boonsripornchai, Tuntun Taratawan Krue-On and Kawirat Saimek, DhornTaksinwarajan from the collective Pink Sky Orcas will discuss their various views and approaches to creating eco awareness through their Art.


Our world is carefully balanced by the patterns that regulate life. The natural cycles that dictates the pulses that flow through the paths that connect all living things can be witnessed in our climate, the seasons, the sounds we make and the sounds around us that speak to us.


Yanini Pongpakatien explores paths to a certain ecology of the mind that can be nourished through the practice of improvisation through her violin performance combined with sonic explorations of her inner thoughts.


Kawirat Saimek expresses his concern for the irreversible impact of plastic pollution on the oceanic eco-system through a series of musico theatrical vignettes each addressing aspects of this complex socio-cultural narrative which led us to the damaging of our own environment.


Deception (2021)

หลอกหู (2021)


Saranrat Sangchai

สรัญรัตน์ แสงชัย


Electroacoustic composition

Water / Machines / Living creatures / Modular Synthesisers


บทประพันธ์ Deception / หลอกหู เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามและต้องการเล่นสนุกกับการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อเสียง


การรับรู้เสียงของมนุษย์ประกอบขึ้นจากการฟัง ความสามารถในการตีความ การเชื่อมโยงประสาทสัมผัสต่างๆ ภายใต้ประสบการณ์ของผู้ฟังแต่ละคน


“เสียง” มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเรามาก แต่ต้องอาศัยบริบทในการมีอยู่ เพื่อที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่ได้ยินคืออะไร มีความหมายอย่างไร หรือให้ความรู้สึกอะไรกับผู้ฟัง เพราะเสียงไม่ได้มีความหมายในตัวเอง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า “เสียง” ที่ได้ยินอยู่นั้น มาจากต้นกำเนิดเสียงที่แท้จริง ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกการรับรู้ของเรา


—---------------------

Deception

Human perception is assembled from interpreting and connecting all senses and experiences together including the experiences centered around the sense of hearing,. Even though “sound” involves our own perception, sound needs context to be recognized: where it comes from, what it means or what it does to our feelings; because “sound” in isolation does not carry its own meaning. How cab we recognize if the sound we hear comes from its original source or if it has been created to deceive our very perception ?


Performers/Presenters

วิทยากรร่วมเสวนา Pre-concert Talk

ศิวนัส บุญศรีพรชัย

สรัญรัตน์ แสงชัย

ธรณ์ ทักษิณวราจาร

ธารตะวัน เครืออ่อน


ศิลปิน

ญาณินี พงศ์ภคเธียร

กวิรัตน์ ไทรเมฆ


ศิลปินรับเชิญ

Edward James Govier

ธรณ์ ทักษิณวราจาร