THAI IN RHYTHM

Date

20 April 2022

Time

17:00 - 19:00 hrs

Room

Gallery

Description

สองบทเพลง จากสองศิลปิน อนุสรณ์ ปราบหนองบั่ว และ วรุตม์ สมานทรัพย์ นำเสนอบททดลองการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีของไทย กับดนตรีที่คุ้นเคย ในผลงานสองชิ้น ได้แก่


จับนาง


เมื่อการรวมวงของเครื่องเพอร์คัชชันถูกนำมาจัดวางอย่างลงตัวกับการแสดงโขน ผลลัพธ์จึงเกิดเป็นมิติใหม่ของรามเกียรติ์ตอนจับนาง ซึ่งอยู่ในเรื่องราวหลักของพระรามจองถนน ศิลปินดึงความเป็นไทยมาผสมผสานกับความเป็นตะวันตกผ่านบทเพลงและเสียงของเครื่องดนตรี โดยบทเพลงจับนางถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับการแสดงเดี่ยวไวบราโฟน ในบทเพลงบลูส์ Blues for Gilbert ประพันธ์โดย Mark Glentworth รวมถึงการแสดงมัลติเพอร์คัชชัน ในบทเพลง Liberty Marimba concerto and percussion ensemble ประพันธ์โดย Anderson Matos


ศิลปิน อนุสรณ์ ปราบหนองบั่ว นำเสนอการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนจะบอกเล่าถึงการไล่ล่าตามจับนางสุพรรณมัจฉา ในส่วนแรกดนตรีแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธทว่าไม่ดุดันมาก ต่อมามีการใช้จังหวะลอยซึ่งเป็นจังหวะของดนตรีไทย เพื่อนำเสนอเรื่องราวการตามจับครั้งที่สอง และดนตรีหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน เพื่อสร้างความโกลาหลในการจับครั้งที่สาม ทั้งนี้กลองไทยถูกนำมาแทนที่ได้อย่างไม่เก้อเขิน เสมือนการตกล่องปล่องชิ้นระหว่างหนุมานและนางสุพรรณมัจฉา


กลิ่นโคลนสาบควาย

สำหรับสตริงควอเต็ท, แจ๊สทริโอ, เครื่องดนตรีไทย และ SoundScape


  • เหมือนกอหญ้าในทุ่ง

  • ป่าคอนกรีต

  • หยดหนึ่งเทียนเสียน้ำตา

  • กลิ่นโคลนสาบควาย


ด้วยความหลงใหลในผลงานของอัจฉริยะนักแต่งเพลง ไพบูลย์ บุตรขันกับความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอภาพความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยท่ามกลางบริบทของสังคมโลก การแสดงชุด “กลิ่นโคลนสาบควาย” จึงได้ร้อยเรียงถ้อยคำและความเปรียบเปรยที่ล้ำลึกเข้าไว้ในคราเดียวผ่านบทเพลง “เหมือนกอหญ้าในทุ่ง" "หน้ากากผู้ดี" "หยดหนึ่งเทียนเสียน้ำตา" และ "กลิ่นโคลนสาบควาย"


ศิลปิน วรุตม์ สมานทรัพย์ ได้เรียบเรียงบทเพลงใหม่ เพื่อนำมาแสดงผ่านวงดนตรีแจ๊ส วงสตริงควอเต็ต และดนตรีไทย โดยแปรเปลี่ยนถ้อยคำให้กลายเป็นเสียงดนตรี พบกับเรื่องราวของชีวิตชาวนาที่ยากไร้ในชนบทเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตในเมืองที่ไกลเกินเอื้อม บีบคั้นไปกับความเหลื่อมล้ำอันเป็นปัญหาฝังรากในสังคมไทย

Performers/Presenters

ศิลปิน/ผู้ประพันธ์

อนุสรณ์ ปราบหนองบั่ว

วรุตม์ สมานทรัพย์


รายชื่อนักดนตรี

กษิดิ์เดช สมหมั่น

คุณากร สวัสดิ์ชูโต

จิรวัฒน์ พัฒนา

ฐานิศร์ สินธารัตนะ

ดร วิญญาไชย

ถิรพล กวางทองพานิชย์

ดร วิญญาไชย

ไพรัช ลูกจันทร์

มงคล รอดทอง

มารุต นพรัตน์

เมธิชัย ศรีทัณย์เดช

รพีพัฒน์ มัญยานนท์

วรุตม์ สมานทรัพย์

วัชรินทร์ ลูกจันทร์

วิชชุพร จริงจิตร

ศุภพร สุวรรณภักดี

สิรภัทร ชมภูพล

อนพัทย์ บัวหลวง

อรัญ แสงเมือง

อัญชลี อิสมันยี